Контакты

 telefon

+38 (093) 805-00-55

 

 pochta Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

   

                         

                         Свежие новости о порядке

получения справки переселенца

 

 

     Для получения пенсионных выплат, которые получают пенсионеры из зоны АТО, Кабинет Министров Украины ввёл обязательное условие.

 

    Что это за условие и какие шаги для его реализации нужно предпринять?

 

     Между гражданами поползли слухи и домыслы о том, что « необходимо привести свидетелей, подтверждающих место Вашего проживання вне зоны АТО» или «необходимо предоставить справку из ЖЭКа» .

 

       Это требование не является законным!!!

 

     Для того, чтобы государство и далее продолжало выплачив Вам пенсию или пособие, необходимо получить статус внутренне перемещенного лица ( переселенца). Такой статус подтверждается соответствующей справкой.

 

     Для этого необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения того города, в пенсионном фонде которого Вы переоформляете получение пенсии. Это очень важный момент. Справку полученную в другом городе, в пенсионном фонде города, в который Вы уже перевели пенсию,  не примут.

 

     Документы  необходимые для получения статуса внутренне перемещенного лица:

 

- заполненное заявление установленного образца (бланк заявления выдается в УТСЗН, в заявлении необходимо обязательно указать адрес проживания в том городе, в котором оформляется статус переселенца);

- оригинал и копия паспорта  и ИНН;

- оригинал и копия пенсионного удостоверения;

- оригинал и копия свидетельства о браке;

- оригиналы и копии свидетельств о рождении детей;

- банковские реквизиты счета для социальных выплат (на этот счет будет перечисляться материальная помощь, предусмотренная государством для переселенцев);

- папку-скоросшиватель.

 

 

Образец бланка заявления

 

 

 

До структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення районних, районних у місті Києві державних
адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення виконавчих органів міських, районних у
містах рад
______________________________________________________
______________________________________________________

 

Від___________________________________________________
______________________________________________________

 

Громадянство (підданство) _________________________________

 

Місце реєстрації проживання_____________________________
______________________________________________________

 

Паспорт: серія __________ номер ____________, виданий________
______________________________________________________

 

Дата видачі ____ ___________________________________ _______

 

Контактний телефон _______________________________________

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і
мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України)
___________________
Дата народження ____ _______________ _______

 

Місце народження __________________________________________

 

Стать ______________

 

  

Заява
про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

 

 

Фактичне місцеперебування:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________ ___ ____________ 20___ р.
(вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області та з якого числа проживає)

 

Категорія: _____________________________________________________________________________________
                                               (пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа, безробітний тощо)

 

       Види соціальних виплат, які отримує:       _____________________________________________________
          (пенсія за віком, пенсія по інвалідності, пенсія у зв'язку із втратою годувальника, допомога сім'ям з дітьми тощо)
         __________________________________________________________________________________________

 

         Місце роботи та час, з якого особа там працює: ________________________________________________
         ___________________________________________________________________________________________
         ___________________________________________________________________________________________

 

 

Обставини, що спричинили переміщення:

 

 

 
 
 
 

 

Проведення АТО

 

  

Тимчасова окупація Автономної Республіки Крим

 

 

 Зруйноване житло

 

  

Інші причини (зазначити) ___________________________________________________

 

 

 

 

П. І. Б. та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Родинні стосунки

Дата народження

Номер, серія паспорта або свідоцтва про народження

Категорія
(пенсіонер, одержувач соціальної допомоги, працездатна особа тощо)

         
         
         

 

 

Наявність у заявника або будь-кого із членів сім'ї у володінні житлового приміщення:
(зазначаються дані про житлові приміщення, розташовані в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія
                                                    України та райони проведення антитерористичної операції)

 

 

 Так, у володінні є житлові приміщення Ні, у володінні немає житлових приміщень

 

 _________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
           (вказати адресу наявного житлового приміщення)
____________________________________________________________________________________

 

Потреби особи, яка переміщується (житлові, соціальні, медичні, освітні тощо):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                              (П. І. Б.)


даю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

 

 

Інформація щодо моїх персональних даних може передаватися до агенцій ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

 

 

 

 

 

 

Даю згоду                                         Не даю згоду

 

 

 

 

 

 

____________________                         ______________                   _____________________
       (дата)                                                     ( підпис)                                 (П.І.Б.)

 

 =================================================================================================

 

 

 

                   Заполните  заявление  и предоставьте оригиналы необходимых документов  должностному лицу уполномоченного органа, проводящего такую регистрацию. 

                 В день подачи заявления Вам обязаны выдать справку такого образца:

 

===================================================================

 

 

 

ДОВІДКА
від ____________ 2014 р. № _________
про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

 

 

Видана _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

громадянство (підданство) ________________________________________________________
дата та місце народження _________________________________________________________
стать __________________
________________________________________________________________________________
                                (серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України/
________________________________________________________________________________
                                                        даніпро інший документ, що посвідчує особу)

 

 

 

відомості про неповнолітніх осіб, які прибули разом з особою, яка переміщується
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
              (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

 

контактний номер телефону _______________________________________________________
про те, що він (вона) постійно проживав (проживала) в ________________________________
________________________________________________________________________________
            (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

 

_____________________ і перемістився (перемістилася) з тимчасово окупованої території (району проведення антитерористичної операції) в ____________________________________
________________________________________________________________________________
              (вулиця, номер будинку, номер квартири, найменування населеного пункту, району, області)

 

__________________________ “____” ________________ 20___ р.

 

 

Довідка пред’являється разом з паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.

 

 

Посадова особа структурного
підрозділу з питань соціального
захисту населення

_________________________
(підпис)

 

М.П. “____” __________________ 20___ р.

 

________________________________________________________________________________
місце для службової інформації

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(лінія відрізу)

 

 

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН до довідки від __________ № ___________

 

 

Виданої ________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

 

________________________________________________________________________________
(серія, номер, дата та суб’єкт видачі паспорта громадянина України/
дані про інший документ, що посвідчує особу)

 

 

 

____________________
(дата)

______________________________
(підпис особи, якій видано довідку)

 

________________________________________________________________________________
місце для службової інформації

 

=====================================================================================================

 

 

  После получения , справку необходимо предоставить в Управление пенсионного фонда.

Создание сайта Куб студия