Контакты

 telefon

+38 (093) 805-00-55

 

 pochta Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

   

    Адресная помощь переселенцам

 из зоны АТО и Крыма

 

         Кабинет министров Украины на своём заседании 1 октября 2014 года принял постановление № 505 , которое предполагает оказание ежемесячной адресной помощи  перемещённым лицам  с временно оккупированной территории и районов проведения АТО.  

 Предлагаем Вашему вниманию текст данного постановления.

 

 

                     ====================================================

                                                                                  Герб України                   

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від 1 жовтня 2014 р. № 505

 

Київ

 

Про надання щомісячної адресної допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної
операції, для покриття витрат на проживання, в тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Установити щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

 

2. Затвердити Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що додається.

 

3. Установити, що фінансування витрат, пов’язаних з наданням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот та за рахунок коштів, що надходять до державного бюджету у вигляді благодійної або міжнародної допомоги.

 

    Прем’єр-міністр України                                                           А. ЯЦЕНЮК

 

Інд. 26

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 жовтня 2014 р. № 505

 

ПОРЯДОК
надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються
з тимчасово окупованої території України та районів проведення
антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання,
в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі — грошова допомога).

 

2. Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі — особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі — уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

 

Порядок ведення обліку осіб, які переміщуються, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3. Грошова допомога особам, які переміщуються, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї (далі — уповноважений представник сім’ї) у таких розмірах:

 

для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) — 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

 

для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

 

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

 

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, розмір грошової допомоги перераховується з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або інформацією компетентного органу.

 

4. Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

 

Розмір отриманої грошової допомоги не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України.

 

5. Для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім’ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.

 

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 

прізвище, ім’я та по батькові;

 

число, місяць, рік народження;

 

серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства — серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;

 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

 

зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);

 

реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;

 

наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

 

наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);

 

наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

 

місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

 

До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї та згода на обробку персональних даних.

 

6. Грошова допомога не призначається у разі, коли:

 

будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

 

у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобусів, вантажних та легкових автомобілів). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;

 

будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

 

7. Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

 

Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування.

 

Для отримання інформації про періоди реєстрації працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу, у державній службі зайнятості уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб центрам зайнятості державної служби зайнятості, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію про періоди реєстрації цих осіб як безробітних чи осіб, які шукають роботу.

 

Для контролю за фактом працевлаштування працездатних членів сім’ї, яким призначено грошову допомогу (в тому числі за направленням державної служби зайнятості), уповноважені органи щомісяця до 25 числа подають в електронному вигляді перелік таких осіб органам Пенсійного фонду України, які протягом 10 календарних днів подають уповноваженому органу інформацію з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 

8. Уповноважені органи протягом 10 днів після подання уповноваженим представником сім’ї заяви та документів, зазначених у пункті 5 цього Порядку, призначають грошову допомогу або відмовляють у її призначенні та надають відповідне повідомлення уповноваженому представнику сім’ї.

 

Інформація про призначення грошової допомоги вноситься уповноваженим органом до Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

 

9. Грошова допомога перераховується уповноваженим органом на відкритий уповноваженим представником сім’ї в установі уповноваженого банку рахунок.

 

10. Уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.

 

11. Уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.

 

Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертаються на вимогу уповноваженого органу.

 

У разі відмови добровільного повернення надміру перерахованих сум грошової допомоги вони стягуються у судовому порядку.

 

12. Виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

 

подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

 

надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють;

 

зняття з обліку особи, яка переміщується;

 

виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

 

13. У разі зміни уповноваженого представника сім’ї, якій було призначено грошову допомогу, така допомога виплачується іншому уповноваженому представнику сім’ї за його особистим зверненням відповідно до пункту 5 цього Порядку.

 

14. Уповноважені органи щомісяця до 15 та 25 числа готують заявки про потребу в коштах на виплату грошової допомоги та подають їх до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій.

 

15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій узагальнюють заявки уповноважених органів щодо потреби в коштах на виплату грошової допомоги і в одноденний строк подають їх відповідним територіальним органам Казначейства.

 

16. Казначейство щомісяця до 18 та 28 числа перераховує уповноваженим органам відповідні кошти для виплати грошової допомоги.

 

                                            ===================================

 

 

       Оказание денежной помощи для таких лиц связано с необходимостью покрытия расходов на  проживание, особенно с приближением зимнего периода.

 

        Для получения помощи, временным переселенцам необходимо стать на учет в органы социальной защиты населения. Деньги будут начисляться со дня обращения в течение шести месяцев.

 

                   Размер установленной адресной помощи переселенцам:

 

 -  нетрудоспособные лица  (пенсионеры, инвалиды, дети) – 884 гривны на

     одного человека (члена семьи);

-   трудоспособные лица – 442 гривны на одного человека (члена семьи).

 

 

        Общая сумма помощи на семью не может превышать 2400 гривен.

Если в составе семьи, которая получает пособие, будут трудоспособные люди, не устроившиеся  на работу в течение 2-х месяцев со дня назначения соцвыплаты  или находятся в трудовых отношениях с работодателями Донбасса или Крыма (при этом не работают), то размер помощи для них на следующие два месяца уменьшается на 50%, а потом и совсем прекращается. Помощь будет  зачисляться на банковский счет уполномоченного члена семьи.

 

                   Документы необходимые для получения помощи:

 

-  заявление;

-  паспорт  или вид на постоянное место жительства;

-  копии свидетельства о рождении детей

-  копия свидетельства о браке;

- справки всех членов семьи о постановке на учет лиц, перемещенных с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции;

- письменное согласие о выплате денежной помощи уполномоченному представителю семьи от других членов семьи.

      Также правительство Украины приняло решение о  введении  единого  учёта внутренне перемещенных лиц из Крыма и районов проведения антитеррористической операции.  Это постановление,разработано с целью получения достоверной информации о категориях, нуждах и количестве перемещенных лиц в целом по Украине.

 

      Министерство социальной политики планирует создать и  вести Единую информационную базу данных о взятых на учет лиц с временно оккупированной территории и районов проведения АТО. Переселенцам из Крыма и зоны АТО будут выдаваться справки о взятии на учет.  Лицам, достигшим  18-летнего возраста, необходимо будет обратиться лично или через законного представителя с заявлением и копией паспорта в органы социальной защиты населения по месту фактического нахождения. Справку установленной формы будут выдавать в день подачи заявления бесплатно.

 

 

     В случае утери или  отсутствии документа, удостоверяющего личность, переселенец должен обратиться в  территориальные подразделения Государственной миграционной службы, которые в однодневный срок выдают временное удостоверение.  Одновременно  упрощается  процедура получения справок для лиц, проживающих в местах массового поселения.

         По информации межведомственного координационного штаба, количество переселенцев из Крыма и Донбасса на 1 октября 2014 года увеличилась до 372 тысячи 328 человек.

Создание сайта Куб студия